Actieve locaties

large image

Waterputten in Noord Oeganda

Drinkbaar water is voor ons een vanzelfsprekendheid. Voor veel mensen in ontwikkelingslanden is het beschikken over helder, schoon water nog een utopie. Velen moeten kilometers lopen om uiteindelijk uit een modderige poel water te scheppen. Met een grote kans op infecties en ziekten. The Good Shepherd (TGS) neemt in Oeganda deze waterpoelen onderhanden om er veilige en schone waterbronnen van te maken. Waarnodig boren wij naar water en plaatsen een handpomp. Zo zullen wij tot 2015 ruim 158.800 mensen van schoon drinkwater hebben voorzien!

Verbetering van natuurlijke bronnen

Opbouw bronprotectie -  de kuip met steenslag, pijpen en een oog. De muur met de pijp(en) er door en het water valt op een harde steen Opbouw bronprotectie -  de kuip met steenslag, pijpen en een oog. De muur met de pijp(en) er door en het water valt op een harde steen (klik om te vergroten)
In het noorden van Oeganda zijn veel natuurlijke bronnen waarbij water uit de grond opborrelt of gaten, die vaak gegraven zijn om stenen te maken, en die met water vol blijken te lopen. Hier ontstaan meestal poelen die een bron van vele infecties zijn. Door speciale constructies, die telkens anders zijn vanwege de terreingesteldheid en de mate van spreiding van de "ogen", de plaatsen waar het water opborrelt. De bron wordt eerst helemaal uitgegraven en op de bodem wordt een laag klei gelegd. In het zo ontstane reservoir hoopt het water uit de "ogen" zich vervolgens op. In dit waterbekken worden kunststof pijpen gelegd  en naar een centraal punt geleid. Het laatste en zichtbare deel van de pijp wordt beschermd door een metalen omhulsel en zit vast gemetseld in een muur. Het reservoir wordt nog opgevuld met stenen en dan afgedekt met een zeil waar weer aarde op komt. Een hek om deze kuil met water,steenslag
Opbouw bronprotectie -  de afvloeiing Opbouw bronprotectie -  de afvloeiing (klik om te vergroten)
en pijpen maakt de bescherming compleet. Men kan dan de waterkan onder de pijp houden en het schone drinkwater direct opvangen. Dit verdiept liggend water punt kan men bereiken via een aan te leggen, gemetselde trap. Er wordt ook een lange sleuf gegraven om eruit stromend, overtollig water, af te voeren en poelvorming bij het watertappunt te voorkomen. Van dit type waterput hebben we er thans( jan 2013) 192 gerealiseerd. De gelden voor deze projecten zijn opgebracht door Impulsis, TGS en de Stichting Afrika Projecten van de ING Groep. Deze laatst genoemde stichting krijgt z'n gelden van het personeel van de diverse ING bedrijven, doordat een personeelslid ervoor kiest een bedrag per maand van het salaris naar de stichting te laten storten. SAP is eind 2014 evenwel gestopt met al haar activiteiten.


Geboorde putten

het boorteam aan het werk met de mud drill machine het boorteam aan het werk met de mud drill machine (klik om te vergroten)
In de gebieden waar geen natuurlijke bronnen zijn is de bevolking genoodzaakt ver te lopen om water te verkrijgen of gebruik te maken van de weinige geboorde putten. TGS is daarom met TGS Water Ltd de uitvoerende werkmaatschappij, begonnen dit aantal geboorde putten te verhogen. Daartoe zijn twee "mud-drilling" apparaten aangeschaft, waarmee deze putten zijn te slaan. Er kan met dit apparaat tot ca 20 meter worden geboord en als er water wordt aangetroffen, worden buizen in de grond aangebracht waarop een handpomp wordt geplaatst. Een betonplaat sluit de bron af en het water van elke put wordt getest op vervuiling. We weten dan ook altijd dat de opgeleverde put schoon is! We noemen zo'n geboorde put een shallow well, omdat het water zich dicht onder het oppervlak bevindt.
In 2008 heeft TGS Water Ltd een compressor en een "hamer eenheid" aangeschaft die op de "mud drill" installatie is aan te sluiten. De zware hamer constructie wordt door de compressorlucht op en neer bewogen en harde gesteente lagen worden zo verpulverd. Met deze  
Compressor Compressor (klik om te vergroten)
uitbreiding kunnen we nu op plaatsen boren waar het water diep zit en onder een gesteente laag. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor gebieden waar we nog geen water konden leveren. Ook kunnen we, als we op een harde laag stoten tijdens het mud drillen, later terug komen met de compressor om nog wat dieper te boren en wellicht alsnog water aan treffen.
De mogelijkheden van het boren van een deep bore hole verbetert de concurrentie positie van TGS Water Ltd op de commerciële markt. Zo kan efficiënter worden gewerkt en de capaciteit van de boormachine beter worden benut.

een bron bescherming een bron bescherming (klik om te vergroten)

 TGS Water Ltd verkrijgt in concurrentie ook op de lokale markt en realiseert daarmee rond de 60% van de omzet.

 

Gerealiseerde schoonwater punten sinds 2003.

In 2008 en wederom in 2012 hebben TGS en Impulsis opdracht gegeven aan TGS Water Ltd alle waterpunten die sedert 2003 zijn gerealiseerd in kaart te brengen. Dit omvangrijke werk is verricht en de conclusie is dat 96% van alle bronnen en putten nog steeds schoonwater leveren. Het onderhoudsniveau kon, gemeten naar Europese normen, in een aantal gevallen wel beter, maar zodra er echt gevaar voor het waterpunt dreigt, gaat de gemeenschap aan het werk om de zaak te verbeteren.
Bij gemeenschappen die een nog steeds functionerend watercomité hadden en een caretaker die de put bewaakt, was de conditie van het waterpunt het best. Deze wetenschap en andere verkregen kennis uit deze inventarisaties wordt nu meegenomen bij de realisatie van de nieuwe programma's.

Overzicht van bronnen Overzicht van bronnen (klik om te vergroten)
In het mobilisatie traject wordt nu op het hebben van deze zaken gehamerd en de vaste mobilizers in de NGO Link to Progress controleren nu ook achteraf steeds of aan deze voorwaarden blijvend wordt voldaan.

We zijn trots op wat er bereikt is en in de kaart hiernaast zijn alle gerealiseerde schoonwater punten tot januari 2015 aangegeven.  Het zijn ruim 595 schone bronnen en geboorde putten met een handpomp geven dagelijks aan ruim 158.800 mensen schoonwater!