Actieve locaties

large image

Projecten in Oeganda

  • In noord Oeganda werkt The Good Shepherd Foundation (TGS) verder aan het verstrekken van schoon drinkwater aan de bevolking aldaar. Het programma voor schoon drinkwater wordt met de Stichting Afrika Projecten (SAP) en de Venco Groep uitgevoerd. Onder het kopje water vindt U hier meer over.
  • Met de stichtingen Koornzaaijer en Spaap worden in 2013 wederom scholen in Oyam en Pader van klaslokalen, leraren huizen en sanitaire voorziening voorzien. Ook worden bij een arme school te Ngai,een slaapzalen afgebouwd.
  • Met de stichting ZOA wordt een proefproject met irrigatie in de provincie Pader voortgezet.
  • In west Oeganda, in de streek Bundibugyo, hebben we in 2007 een leenbank, Ambition Lending, opgericht die midi-Kredieten geeft aan groepen en individuen die een zaak opzetten. We bouwen die bank verder uit vooral naar het verstrekken van krediet aan landbouwcoöperaties.

Waterwerken in Noord Oeganda

Sinds 2003 voert TGS een programma uit om de bevolking in de provincies rond Lira en Apac van schoon drinkwater te voorzien. In 2003 zijn we gestart met een programma van 40 z.g bronprotectie's, waarbij bestaande bronnen werden beschermd.

een beschermde bron een beschermde bron (klik om te vergroten)
Deze bronnen vormen poelen waar het water uit de grond opwelt en waar mensen en dieren uit drinken. Het zal duidelijk zijn dat deze bronnen verre van schoon zijn! Door de bron uit te graven en op zoek te gaan naar de  "ogen", de kleine stroompjes die de bron veroorzaken, beschermen we de bron. Er wordt een kuil gemaakt die met klei wordt wordt bedekt en zo ontstaat een reservoir voor het bronwater. Deze kuil wordt met stenen opgevuld en met een zeil afgedekt. Daarover gaat weer aarde en zo wordt de bron beveiligd. In de "kuip" stoomt het water uit de ogen en we leggen nog plastic buizen in het reservoir die door een betonnen muur worden gestoken. Aldus is de bron veilig ingepakt. Bij het kopje water ziet u een tekening en nadere uitleg van het principe.
Sinds 2003 zijn met de hulp van Wilde Ganzen, ICCO, Impulsis en de laatste vijf jaar ook met de Stichting Afrika Projecten (SAP) van personeelsleden van de ING Groep, 192 van deze bronnen beschermd.
In 2006 constateerden we dat we met het programma van bronverbeteringen lang niet alle gebieden waar schoon drinkwater nodig was bereikten. Daarom werd een boormachine aangeschaft. Met deze machine konden we op plekken, waar geen bronnen voorkomen, toch schoon drinkwater leveren. De boormachine, die we in 2006 aanschaften was een z.g. "mud drilling" apparaat. Het spuit de modder of zachte steen voor de boorkop weg en er kan alleen in zachte ondergrond mee worden geboord. Later investeerden we in een compressor en kon ook op grotere diepte naar water worden geboord. De boorkop hamert dan als het ware door de rots. In 2006 t/m
geboorde put met handpomp geboorde put met handpomp (klik om te vergroten)
2011 hebben we met deze apparatuur 395 putten geboord en van een handpomp voorzien.
Tot 2007 werden de waterwerken door Caritas Lira uitgevoerd. Destijds maakte de bisschop van Lira zich zorgen om de steeds groter wordende waterafdeling binnen Caritas Lira. Er waren meer dan 10 personen met ons waterprogramma bezig, er reden 2 auto's, een vrachtwagen en diverse motoren rond en er was in een dure boorinstallatie geïnvesteerd. Dit alles was van slechts één donor, TGS, afhankelijk..... Hij drukte het destijds zo uit: "ik heb het gevoel dat Caritas een waterhoofd heeft"
In samenwerking met het bisdom hebben we daarop een bedrijf opgericht dat we TGS water Ltd hebben genoemd en waarin alle mensen en goederen die voordien in Caritas aanwezig waren werden ondergebracht. In deze Limited hebben TGS, het bisdom Lira, WE Consult en SAP aandelen. WE Consult is een bedrijf van de Nederlander Ron Sloots en zijn vrouw Clarissa en zij doen veel hydro-geofysisch werk in Oeganda. Deze club heeft ons geholpen met de keuze van de juiste boormachine envezorgde ook de training voor de mensen. Ron Sloots voert het management in TGS Water Ltd.
Sinds 2007 werd de werkwijze dus zo dat Caritas de behoefte aan putten inventariseerde en met TGS water Ltd overlegde over de technische haalbaarheid. Na overeenstemming realiseerde TGS Water Ltd de geselecteerde putten. De rol van Caritas werd in 2009 overgenomen door door de door ons en SAP opgerichte Oegandese NGO Link To Progress (LTP). Deze NGO doet sindsdien de inventarisatie van te bouwen schoonwater voorzieningen, schrijft er een voorstel voor en als dat akkoord bevonden wordt door de donor organisatie, voert zij het met het boorbedrijf uit. LTP schrijft na afloop van een project ook ook het verslag over de gerealiseerde putten.
boren naar water boren naar water (klik om te vergroten)

In 2015 gaan we door met het programma van schoondrinkwater in  het noorden van Oeganda. LTP is is samen met SAP opgericht en als eerste werk heeft deze NGO onderzocht waar in het noorden de behoefte aan schoondrinkwater het hoogst is. Daaruit kwamen de districten Lira, Apac, Oyam, Amolatar en Pader. Een aantal van deze putten zijn z.g. deep bore holes, waar tot op 90 meter diepte wordt geboord. TGS water Ltd heeft daartoe in 2009 een tweede boorinstallatie aangeschaft en compressoren. Daarmee kan ook door rots worden geboord.
TGS Water Ltd gaat op de geselecteerde plekken met hulp van de lokale bevolking naar water boren en als er voldoende water wordt aangetroffen wordt er een handpomp geplaatst.

Dat betekent dat we in 2014 meer dan 158.800 mensen in noord Oeganda van schoon drinkwater zullen hebben voorzien!


Verbeteringen van enkele basis scholen in Oyam en Pader.

De districten Oyam en Pader hebben het meest en het langst geleden onder de verschrikkingen van het rebellenleger van Joseph Kony. De mensen zijn, na een langverblijf in vluchtelingenkampen pas in 2008 teruggekeerd

stenen huis voor leraren stenen huis voor leraren (klik om te vergroten)
naar hun vroegere dorpen. Daar was alles vernield en wordt de wederopbouw eigenlijk nu pas aangepakt. De toestand bij veel basisscholen is bedroevend en er zijn geen stenengebouwen. De leraren verblijven in hutten met bladerdaken en het lesgeven gebeurt in de openlucht onder een boom. Door deze primitieve omstandigheden zijn weinig leraren bereid voor deze scholen te werken. Daarnaast zijn de sanitaire voorzieningen voor de kinderen zijn slecht. Als de ouders van de kinderen aan de overheid kunnen laten zien dat zij al veel gedaan hebben aan de verbeteringen op de scholen dan komt de overheid ook met fondsen over de brug. De stichting Koornzaaijer, een bevriende stichting van TGS, maakt zich al sinds 2009 sterk voor deze scholen en helpt ze met donaties vooruit. Daarbij wordt er een bijdrage van de ouders gevraagd en die maken meestal de benodigde stenen voor de gebouwen. De Koornzaaijer Foundation startte in 2009 met het verstrekken van schoondrinkwater op een drietal scholen en TGS Water Ltd boorde de putten. In 2010 zijn deze scholen geholpen met twee VIP latrines voor de meisjes en de jongens en een ECO-stance toilet voor de staf, voor elk van de drie scholen. Ook werden per school twee stenen huisjes voor de staf gemaakt.
In 2010 bouwde de Venco groep bij een school in Oyam een waterdistributiesysteem gebaseerd op zonne-energie. Die school werd destijds geselecteerd omdat een waterput hadden waaraan veel water kon worden onttrokken. Bij een bezoek begin 2011 constateerden we dat de school slaapzalen gebruikte die op instorten stonden en als het regende werd het binnen erg nat. In 2011 bouwde TGS er een slaapzaal voor 150 meisjes maar dat was nog lang niet genoeg. In februari 2012 stortte een andere nog ingebruikszijnde slaapzaal in. Gelukkig zonder slachtoffers te veroorzaken. Inmiddels zijn enkele nieuwe slaapzalen gerealiseerd.

Leenbank Ambition Lending in  west Oeganda (Bundibugyo)

Post-sign Ambition Lending Post-sign Ambition Lending (klik om te vergroten)
In deze streek woedde in de periode 1997 tot 2001 een bloedige burgeroorlog. Mensen werden van hun land en uit hun dorpen verdreven en zochten bescherming in vluchtelingenkampen. De rust is nu weergekeerd en  de mensen zijn teruggekeerd  naar hun grond en vroegere huizen. Daar bleek veel kapot te zijn en omdat deze mensen niets meer bezaten, konden ze maar moeilijk een bestaan opbouwen. TGS heeft samen met Caritas Fort Portal een project opgezet om groepen van 10 tot 16 mensen te helpen. Deze mensen organiseerden zich in coöperaties en konden een gift krijgen voor de start van een zelfgekozen activiteit. Het ging hier vaak om de verbouwing van cacao en vanille. De leden van de coöperaties die elk een stuk land hadden, kregen dan een bedrag om 300 cacaoboompjes (of vanilleplantjes) te planten en genoeg geld voor wat gereedschappen. Bij deze projecten waren ook een paar coöperaties die een varkensmesterij starten, maar ook werd een timmerwerkplaats en een garage gesteund. Er zijn uiteindelijk 64 groepen van gemiddeld 14 personen  in Bundibugyo gesteund. De resultaten met de landbouwprojecten waren erg goed, de anderen helaas wat minder.
Eind 2008 is dit project gestopt en hebben de meeste groepen zich in echte coöperaties verenigd. Deze bestaan uit drie tot vier van de oorspronkelijk gevormde groepen en zij behartigen hun belangen nu zelf. Deze
een groentevrouw die leende een groentevrouw die leende (klik om te vergroten)

coöperaties kunnen een vuist maken naar de opkopers van cacao en zo de beste prijzen bedingen.
In 2007 is door ons in Bundiibugyo een leenbank opgezet voor midi-kredieten, Ambition Lending Ltd genaamd. Deze leenbank leent aan groepen of aan izakenmensen, met een goede reputatie, bedragen uit die in een periode van 12 tot 36 maanden moeten worden terugbetaald. De bedragen zijn aanzienlijk groter dan de bedragen die microkrediet organisaties lenen. Die lenen maximaal € 75 uit en de looptijd is meestal slechts 3 maanden. Wij lenen bedragen van € 150 tot € 5.000 uit en er bleek en grote markt voor te zijn. Ook wordt er goed terugbetaald!
Sinds 2008 is de leenbank verder uitgebouwd met jaarlijkse donaties in het uit te geven kapitaal van de bank en eind 2009 maakte de bank voor het eerst winst en daarna elk volgend jaar.
We zien dat de leenbank in een grote behoefte voorziet en constateren steeds weer dat het een grote bijdrage levert aan de lokale economie en het verkleinen van de werkloosheid.

 

Vorming van coöperaties van boeren die voedsel verbouwen

commerciële boeren commerciële boeren (klik om te vergroten)
In 2010 t/m medio 2012 heeft een proefproject om voedsel op commerciële basis te verbouwen po.aats gevonden. Voor dit project was een landbouwkundige in dienst genomen die boeren die aan dit project willen meedoen, in coöperaties verenigde. Hij heeft de boeren getraind in moderne landbouw methodes. Hij organiseerde cursussen in boekhouden en management en door deelname aan het project kregen de leden van de gevormde coöperatie de mogelijkheid geld te lenen bij Ambition Lending. Dit geld werd gebruikt voor de aanschaf van zaden en werktuigen. De terugbetaling van de lening werd op 6 maanden gesteld omdat dan de meeste gewassen wel een oogst hebben gegevenen die verkocht zijn. Tussentijds hoefden de boeren niets terug te betalen, aan het eind van de zes maanden natuurlijk wel en dat bleek goed mogelijk uit de opbrengst van de oogst.. Door het succes van het proefproject is halverwege 2012 begonnen een nieuw grootschaliger project dat op de zelfde basis is gestoeld. 

Deden aan het proefproject uiteindelijk 30 individuele boeren mee en waren velen terughoudend is het nieuwe project met 120 boeren inmidedels afgerond. Deze  boeren moeten wel aan de eisen voldoen dat ze voedselverbouwen als business zien en er tenminste 1 ha voor beschikbaar hebben. In 2012 zijn de 10 aangemelde groepen van ca 12 personen elk begonnen met trainingen en de eerste oogsten zij al binnen.