Actieve locaties

large image

Historie

Stichting The Good Shepherd Foundation (TGS) is een initiatief van een kleine groep enthousiaste ondernemers. In 2002 hebben zij de stichting opgericht om zelf een directe bijdrage te kunnen leveren aan het ledigen van de ergste noden van onze medemensen in de derde wereld. Daarbij is gekozen voor een praktische, doelgerichte aanpak. Bij alle projecten gaan mens en manager hand in hand. Arm en rijk: twee werelden, één gemeenschap.
The Good Shepherd Foundation (TGS) is in 2002 opgericht door een aantal managers uit het Brabantse bedrijfsleven. Afkomstig uit zeer verschillende sectoren (automatisering, architectuur/bouw, financiën) vormen zij een klein en enthousiast team waarin ieder een specifieke bijdrage levert vanuit zijn/haar eigen ervaring en kennis.

Omdat de grondlegger van de stichting in 1996 tijdens een studiereis naar Rome een aantal jonge priesters uit onder andere India en Oeganda leerde kennen, hebben we hun verhalen over de schrijnende armoede in deze twee landen als vertrekpunt genomen voor onze projecten. Daarbij is in de loop der jaren de aandacht volkomen op Oeganda gericht.

In Oeganda werken we in twee gebieden, in het westen tegen de Congolese grens, in de streek Bundibungyo en in het noorden in de streek rond de stad Lira.
In beide gebieden hebben rebellen ernstig huisgehouden. In Bundibugyo startte dit in 1997 en duurde de ongeregeldheden tot 2001. In het noorden in en om Lira (de Lango regio) zijn de rebellen 15 jaar actief geweest, maar vanaf 2003 is het er relatief rustig. Het Oegandese leger beheerst de situatie steeds beter en dat geeft rust.
Het resultaat dat de rebellen altijd weer hebben, is dat de bevolking op de vlucht slaat en alles achterlaat. In vluchtelingenkampen, nabij steden of stenengebouwen, wordt vervolgens overleefd en zijn de mensen vaak getraumatiseerd door het verlies van familieleden. Terugkeren naar de plek waar de moorden vaak plaatsvonden is dan meestal moeilijk.
In Bundibugyo zijn we ooit begonnen met een voedsel noodhulp programma en verzorgden we van april 2003 tot december 2004 in een vluchtelingenkamp elke dag 300 warme maaltijden.
Daarna zijn we begonnen de mensen in de kampen te stimuleren naar hun gronden en vroegere huizen terug te gaan. We lieten ze zich organiseren in coöperaties van 10 tot 16 families en steunden deze groepen met gereedschappen en zaaigoed. Vooral de teellt van cacao is een succes gebleken en we hebben voor 4000 mensen een beter bestaan weten te realiseren. In 2008 zijn we gestopt met het steunen van de groepen omdat die best in staat bleken zichzelf te redden. Wel hebben we reeds in 2007 een leenbank opgericht voor midi-kredieten. Deze instelling 'Ambition Lending Ltd" leent bedragen tussen de € 450 en € 5.000 uit aan ondernemingen met een goed plan en hanteert een terugbetaaltijd van 12 tot maximaal 36 maanden. Deze Leenbank is een groot succes en de lokale economie wordt er erg door gestimuleerd.
In Lira zijn we ooit gestart met projecten voor schoon en veilig drinkwater. Daar zijn inmiddels 192 natuurlijke bronnen zodanig verbeterd dat 48.000 mensen nu dagelijks over schoon drinkwater kunnen beschikken. In 2006 zijn we daar gestart met het boren naar water om ook in gebieden waar geen natuurlijke bronnen voorkomen, de mensen toch toegang tot schoonwater te geven. Inmiddels zijn 395 z.g. shallow-  (tot 30 meter) en deep wells (30-100m) geboord en van een handpomp voorzien. Deze leveren aan ca 158.800 mensen in het Lango District dagelijks schoonwater.
Voor dit werk hebben we een eigen boorfirma opgericht die TGS Water Ltd heet en aan 25 mensen werk geeft. Deze firma werkt ook voor de lokale overheid en andere donoren.
In Lira en in Apac hebben we met  de stichting Tsedaka  twee meisjesscholen voor voortgezet onderwijs kunnen realiseren en doen op die manier iets aan de achterstelling van vrouwen in de Lango cultuur.

Bij de uitvoering van de projecten maakt de stichting dankbaar gebruik van haar netwerk in het bedrijfsleven en probeert dit verder uit te bouwen. Ze werkt nauw samen met diverse hulpverleningsinstanties in eigen land maar vooral ook in het betreffende ontwikkelingsland. In 2009 heeft de stichting met een bevriende stichting een loklae NGO opgericht die terplekke de projecten voorbereidt, (laat) uittvoeren en controleert. Dit heeft de effiëncy enorm verbetert en met deze NGO zijn we ook instaat de steeds groeiende stroom projecten tot een goed einde tebrengen.

TGS is in het register van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder haar Engelse naam 'The Good Shepherd Foundation' (TGS), dit om de herkenbaarheid in het buitenland te bevorderen. De stichting is officieel erkend als charitatieve instelling en heeft het ANBI keurmerk.


Welkom bij The Good Shepherd: een initiatief van ondernemende medemensen.