Actieve locaties

large image

Donaties en Fundraising

  • De stichting beschikt over een  jaarlijks vaste inkomstenbasis uit de huuropbrengst van haar kantoorpand in Eindhoven. Helaas staat dit sedert november 2014 voor een groot deel leeg. Daarnaast is TGS ook sterk afhankelijk van donaties van particulieren, stichtingen en bedrijven
  • Vrienden van The Good Shepherd (TGS) steunen ons met donaties.
  • Stichtingen in Nederland, die onze aanpak onderschrijven, laten ons projecten, op gebieden die aan hun doelstellingen voldoen, uitvoeren. Dit gaat vaak via de lokale NGO in Oeganda: Link To Progress.
  • Daarbij telt: Regelmatige terugkoppeling van relevante projectinformatie aan de belanghebbenden

De stichting is voor de organisatie en uitvoering van haar projecten deels afhankelijk van de schenkingen van particulieren, instellingen en bedrijven.

Het busaru Health hospitaal in Bundibugyo Het busaru Health hospitaal in Bundibugyo (klik om te vergroten)
Op grond van de concrete resultaten zijn er inmiddels enkele samenwerkingsverbanden ontstaan met instellingen die de doelstellingen van de stichting structureel wensen te ondersteunen. Je moet hier denken aan particuliere stichtingen, die zelf geen contacten in Afrika hebben, maar er wel graag projecten op de door hen gekozen gebieden, laten uitvoeren. Soms is dat op het gebied van scholing, soms op het gebied van gezondheidszorg, maar ook vaak op de gebieden waar TGS al bezig is. Denk daarbij aan het gebied van het verzorgen van schoonwater of het verstrekken van een watervoorziening op een school of een bij hospitaal.

Zo ontstaat er een groep van andere stichtingen in Nederland die zijn te beschouwen als "Partner van The Good Shepherd". Dit behoeft enige toelichting.

Soms voelt een instelling of bedrijf zich op een of andere wijze zo nauw verbonden met een bepaald initiatief dat zij de stichting benaderen om dat project(onderdeel) te mogen adopteren als "Partner van The Good Shepherd". Een dergelijk partnerschap kan diverse vormen aannemen afhankelijk van de aard van het project en de wensen en mogelijkheden van de betreffende onderneming of instantie.
waterputboor waterputboor (klik om te vergroten)
In de praktijk kan een partnerschap bijvoorbeeld betekenen dat TGS een project voorbereidt en "opbouwt" om de jaarlijkse exploitatie vervolgens (mede) te laten verzorgen door de betreffende partner. Ook kan een stichting of organisatie een gestart project overnemen en zelfstandig voort zetten. Zo heeft de stichting Tsedaka, de stichting van een meisjesschool in Lira en later in Apac zelfstandig voortgezet. Mengvormen zijn ook mogelijk. Recenter was er de samenwerking met de Stichting Afrika Projecten (SAP) van het personeel van de ING Groep die ons helpen schoonwater in het noorden van Oeganda te verzorgen. Door bundeling van krachten kon dit langlopende project van TGS thans veel grootschaliger worden uitgevoerd.
Om het samenwerken met andere stichtingen nog te stimuleren hebben we een lokale stichting in Oeganda opgericht die Link To Progress (LTP) is genoemd. Deze stichting kan, op maat, projectvoorstellen schrijven die voldoen aan de criteria van de betreffende stichting. Zo werken we samen met stichtingen die graag werk doen op het gebied van de gezondheidszorg en scholing en worden er projectvoorstellen gezocht die door deze stichtingen kunnen worden gefinancierd. De NGO Link To Progress voert daarbij ook de controle en rapportage uit. In 2014 zijn door LTP ook al voor ca 200.000 Usd projecten uitgevoerd voor buitenlandse NGO's.
Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat zo'n stichting of bedrijf haar naam verleent aan het betreffende project.

 


Met enige regelmaat organiseert TGS een voorlichtingsavond voor de Vrienden en Partners van TGS. Aan de hand van brieven, foto's, video-opnames en financiële rapportages worden de belangstellenden nauwgezet op de hoogte gehouden van de voortgang van de projecten. 

De bestuursleden van TGS maken graag een uurtje vrij om potentiële vrienden en partners van de stichting te bezoeken. In een persoonlijk onderhoud kunnen de wederzijdse wensen en mogelijkheden verkend en toegelicht worden.

Heeft u belangstelling, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.